Conzentrate A/S | Styrk organisationen med blended learning

Styrk organisationen med blended learning

Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere skal altid tage udgangspunkt i at dække et behov og skabe værdi for organisationen. Værdiskabelse kan defineres på mange måder.

Én tilgangsvinkel til at opnå værdiskabelse kan være at skræddersy et uddannelsesforløb således at tid, ressourcer og investering kombineres mest optimalt.  Vi har deltaget i mange projekter med virksomheder, som har haft et ønske om at benytte sit eksisterende undervisningsmateriale, som tidligere har været anvendt i traditionel klasseundervisning til nu at omdanne dele af dette til e-learning. For eksempel kunne et fire dages kursusforløb omdannes til, at man i stedet afholder to dages klasseundervisning, og forud herfor lader kursisterne gennemføre digitale kurser som forberedelse samt planlægger efterfølgende digitale opfølgningsaktiviteter.

Når kompetenceudvikling sammensættes som et mix af e-learning og fysisk tilstedeværelsesundervisning kaldes det for Blended Learning.

Blended Learning er blevet en meget anvendt undervisningsmetode, fordi den tilbyder det bedste fra forskellige læringsmiljøer og bidrager således med en meget høj læringsmæssig effekt.

Grafisk eksempel på et Blended Learning forløb:

I branchen arbejder vi med en tommelfingerregel, der siger, at det faglige indhold i en dags klasserumsundervisning svarer til to timers e-learning. Det varierer lidt, afhængig af kursets faglige indhold og kompleksitet, men vi har i adskillige projekter konstateret, at det passer fint.

Økonomisk giver det ofte god mening at nytænke nogle kursusaktiviteter på denne måde. Prøv at regne på de færre timer, hver kursist anvender på det samme kursus i et Blended Learning setup i forhold til i traditionel undervisning, og hvad der spares i lokaleleje, hotelovernatning og så gange det op med antallet af kursister pr. år.

Blended Learning giver samtidig mulighed for at anvende undervisernes tid og ressourcer bedst muligt, hvilket betyder, at virksomhederne får det højest mulige udbytte af investeringen i kompetenceudvikling.

Det digitale undervisningsmateriale kan omkostningsfrit bruges igen og igen. Det kan f.eks. være videofilm, podcast, micro learning, e-learningkurser osv.

Hvis det ønskes – eller der er formelt krav om det, kan det samlede Blended Learning forløbetudgøre en certificering. I disse situationer bliver der ofte anvendt test undervejs. De kan bruges til personlig vurdering, om man faglig set er med eller ej – eller de kan anvendes af en underviser til tjek, om kursisterne har forstået det faglige indhold, viden og teori inden tilstedeværelseskursuset.

Med Conzentrates LCMS kan du selv bygge og distribuere alt det digitale læringsmateriale, kombinere kursusforløbet med test og certifikater, ligesom du kan planlægge og afvikle al kursustilmelding og booking af undervisningslokaler i et og samme system – og naturligvis både på pc, tablet og smartphone.

Er du interesseret i, hvordan blended learning kan anvendes i jeres organisation vha. Learning Arena, så kontakt vores kundekonsulent Anne Maagaard for et uforpligtende møde på telefon +45 98 40 27 06 / Mobil: +45 31 53 94 37

Skrevet af: John Tørring