Styrk organisationen med blended learning

blended learning forløb

Hvad er Blended Learning?

Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere skal altid tage udgangspunkt i at dække et behov og skabe værdi for organisationen. Værdiskabelse kan defineres på mange måder. Én tilgangsvinkel til at opnå værdiskabelse kan være at skræddersy et uddannelsesforløb således tid, ressourcer og investering kombineres mest optimalt.  Vi har deltaget i mange projekter med virksomheder, som har ønsket at omdanne eksisterende undervisningsmateriale til e-learning. For eksempel kunne et fire dages kursusforløb omdannes til, at man i stedet afholder to dages klasseundervisning. Hertil lader man kursisterne gennemføre digitale kurser som forberedelse og planlægger efterfølgende digitale opfølgningsaktiviteter.

Når kompetenceudvikling sammensættes som et mix af e-learning og fysisk tilstedeværelsesundervisning kaldes det for Blended Learning. Blended Learning er en meget anvendt undervisningsmetode, fordi den tilbyder det bedste fra forskellige læringsmiljøer og bidrager med en meget høj læringsmæssig effekt.

Tommelfingerregel i E-learning

I branchen arbejder vi med en tommelfingerregel, der siger, at det faglige indhold i en dags klasserumsundervisning svarer til to timers e-learning. Det varierer lidt, afhængig af kursets faglige indhold og kompleksitet, men vi har i adskillige projekter konstateret, at det passer fint. Økonomisk giver det ofte god mening at nytænke nogle kursusaktiviteter på denne måde.

Prøv at regne på de færre timer, hver kursist anvender på det samme kursus i et Blended Learning setup i forhold til i traditionel undervisning, og hvad der spares i lokaleleje, hotelovernatning og så gange det op med antallet af kursister pr. år. Blended Learning giver samtidig mulighed for at anvende undervisernes tid og ressourcer bedst muligt, således virksomhederne får højest muligt udbytte.

Omdan fysisk læring til e-learning

Det digitale undervisningsmateriale kan omkostningsfrit bruges igen og igen. Det kan f.eks. være videofilm, podcast, micro learning, e-learningkurser osv. Hvis det ønskes – eller der er formelt krav om det, kan det samlede Blended Learning forløbetudgøre en certificering. I disse situationer bliver der ofte anvendt test undervejs. De kan bruges til personlig vurdering, om man faglig set er med eller ej. Det kan også anvendes af en underviser til tjek, om kursisterne har forstået det faglige indhold, viden og teori inden tilstedeværelseskursuset.

Med Conzentrates LMS, Learning Arena, kan du selv bygge og distribuere alt det digitale læringsmateriale, kombinere kursusforløbet med test og certifikater, ligesom du kan planlægge og afvikle al kursustilmelding og booking af undervisningslokaler i et og samme system. Naturligvis både på pc, tablet og smartphone.


Har du spørgsmål?

Er du interesseret I at høre mere omkring Classroom Modulet og Learning Arenas øvrige andre spændende muligheder, så kontakt os og få en uforpligtende samtale.

Du kan også læse mere om vores platform, Learning Arena, lige her: 
Vores Platform – Learning Arena

Kontakt

Telefon +45 98 40 27 00
Kontakt os på mail her.