App til e-learning: Anvend mobile enheder til læring | Conzentrate A/S

Sådan skabes værdi gennem anvendelse af mobile enheder (del 1)

I dag forekommer en fortsat stigning i anvendelsen af smartphones fremfor laptops i flere hustande. Derfor har vi udviklet en app til e-learning. Denne udvikling i vores privatliv er med til, at vi stiller forventninger til vores arbejdsplads’ IT, om at være let tilgængeligt og et understøttende hjælpemiddel til at effektivisere og optimere vores daglige arbejde. I takt med, at mange virksomheder gennemgår en digital transformation, oplever vi også, at flere virksomheder stiller mobile enheder til rådighed netop for at imødekomme ønsket om at lette arbejdsgangene for sine medarbejdere. Dette gælder ligeledes ift. læring og kompetenceudvikling. 

Dette blogindlæg er det første af tre indlæg, hvor vi giver indsigt i, hvordan din virksomhed eller arbejdsplads kan skabe øget værdi af jeres digitale læring i organisationen gennem anvendelse af mobile enheder. På baggrund af vores erfaringer lister vi for hvert blogindlæg i serien en fordel ved funktionaliteterne i vores LCMS, som er med til at skabe særlig værdi, når disse anvendes på mobile enheder. I blogserien gives ligeledes eksempler på forskellige brugsscenarier, hvori Learning Arena anvendes i praksis via mobile enheder. 

Fordel 1 – Tilgængelighed uafhængig af tid og sted

Vi tilbyder vores platform, Learning Arena, som app til e-learning. Overordnet set oplever vi, at anvendelsen af Learning Arena på mobile enheder er med til at skabe værdi gennem procesoptimeringer i interne arbejdsprocesser. I andre sammenhænge danner anvendelsen af mobile enheder grundlag for bl.a. øget brugsværdi af den digitale læring via LCMS’et. Hvilken værdiskabelse, der opnås af Learning Arena, er afhængig af branchen, hvori man som virksomhed befinder sig, da brugssituationerne kan variere. Ofte ser vi, at følgende virksomhedstyper har stor glæde ved anvendelsen af digital læring på mobile enheder:

  • Virksomheder med stor geografisk spredning med f.eks. afdelinger flere steder i landet eller på verdensplan.
  • Virksomheder med både eksterne og interne funktioner, dvs. medarbejdere som opererer hhv. inden og uden for virksomhedens fysiske rammer.

Fordelene ved vores Learning Arena som app

Det udelukker ikke, at værdiskabelsen ikke også vil kunne opnås i jeres organisation, som måske falder uden for den definerede type virksomhed. Derfor vil vi anbefale dig til at læse med videre.

Indledningsvis klargjorde vi brugernes forventning til at kunne være tilgængelig uafhængig af tid og sted, såvel som virksomhedernes ønske om at muliggøre dette med henblik på at optimere arbejdsgange gennem øget mobilitet. Anvendelsen af et LCMS bliver dog først attraktivt på mobile enheder, i det øjeblik brugeren oplever, at systemet fungerer upåklageligt, som når de i andre sammenhænge foretager daglige, hurtige søgninger på mobilen. Dette imødekommer vi hos Conzentrate ved at tilbyde Learning Arena som en native mobil app til iOS og Android. Derudover er vores designmæssige tilgang baseret på mobile-first. Med denne kombination sikrer vi bl.a.:

  • Et overskueligt, brugervenligt design og layout, hvor vi tilstræber at give den samme brugeroplevelse uanset om der anvendes telefon eller tablet
  • En bedre brugeroplevelse, da en native app kører hurtigere end et mobilt website. Brugerne skal derfor f.eks. ikke vente unødigt på den information, som de søger

I følgende gives et eksempel på, hvorledes anvendelsen af mobile enheder bidrager til øget tilgængelighed uafhængig af tid og sted.

Eksempel

Keld arbejder som maskinmester i en mellemstor produktionsvirksomhed, som netop har investeret i flere nye maskiner til at effektivisere arbejdet i produktionen. Keld har modtaget kompetenceudvikling via et Blended Learning forløb bestående af sidemandsoplæring, fysiske tilstedeværelseskurser og e-learningkurser. Men der er mange nye knapper, som er vanskelige at huske i starten. Derfor har Keld adgang til flere manualer via Learning Arenas Filesharing modul, som han benytter som et opslagsværk fra sin tablet til at besvare sine spørgsmål, når han står ved siden af maskinen og bliver i tvivl om, hvordan den skal håndteres. Derudover benytter Keld også aktivt Quickguide modulet, hvor han kan se små illustrations-videoer af, hvordan maskinernes funktioner fungerer. Keld behøver således ikke vente på hjælp fra support, men han kan finde svar, lige når han har brug for det og løse problemer hurtigere end normalt. 

Læs vores andre blogindlæg om fordelene ved at anvende vores app til e-learning.
Andet blogindlæg – Fordel 2: Øget Engagement
Tredje blogindlæg – Fordel 3: Aktualitet

Er du interesseret i at vide mere om Learning Arena og mulighederne med vores app til e-learning i din virksomhed? Så kontakt vores Business Development Manager, Sofie Bergmann, allerede i dag og bestil et uforpligtende, indledende møde, hvor I taler omkring løsninger skabt ud fra netop jeres ønsker og behov.

Sofie Bergmann
Telefon: +45 9840 2706 / Mobil: +45 3153 9437
Business Development Manager hos Conzentrate A/S
Mail: sbr@conzentrate.com

Vi referer i dette blogindlæg til følgende kilder:
Mediernes Udvikling: Interbrug og enheder
DSTX