Matas

 

Fra traditionelle brevskoler til digital læring i en af Danmarks største koncerner indenfor Beauty, Helse og Velvære

Digital uddannelse hos Matas

Du kan sikkert selv huske det. Det var en tid, hvor ‘digitalisering’ ikke var et ord, som lå i vores ordforråd, og al kommunikation foregik i skriftlig brevform, som blev sendt frem og tilbage mellem virksomheder og medarbejdere i den daglige arbejdsgang. Sådan var det også hos Matas tilbage i 2007, da de indgik et samarbejde med Conzentrate.

 

I 2007 havde Matas det de kaldte “Brevskoler”, som var måden hvorpå deres elever afleverede skriftlige opgaver. Her sendte eleverne deres skriftlige opgaver afsted med posten. Opgaverne blev efterfølgende tilrettet og sendt retur på samme vis, og hvis der i processen var noget, som ikke stemte overens, foregik dette også med brevskrivning frem og tilbage. Denne kommunikationsform var enormt ressourcekrævende for Matas, og de begyndte at tænke i nye baner.

 

Men hvordan ændrer man så stor en proces, der gennem en årrække har været dén kommunikationsform, der har fået Matas interne uddannelsesforløb til at køre rundt? For Matas var svaret e-learning i form af digital uddannelse.

 

E-learning var for Matas den mest optimale løsning. For at sikre sig, at kvaliteten af uddannelsesforløbene blev overholdt, søgte de den helt rigtige udbyder af e-learning som samarbejdspartner. En samarbejdspartner der hverken måtte være for stor eller for lille. Det var nemlig vigtigt for Matas, at samarbejdspartneren var ressourcestærk nok til at levere et komplekst system, såvel som de ønskede at være en prioritering hos deres samarbejdspartner. Den mulighed så Matas hos os i Conzentrate, og et samarbejde blev indledt.

 

“Den kommunkation, service og rådgivende feedback, som vi får fra Conzentrate, er det der gør, at vi i over 10 år har haft et rigtig godt samarbejde.”

– Ditte Thygesen Gullach, Arbejdsmiljø-, uddannelses- og integrationskonsulent hos Matas

 

Fra brevskoler til digital uddannelse

Da vi hos Conzentrate indledte et samarbejde med Matas, var det med henblik på at effektivisere måde Matas’ uddannelsesforløb foregik på. Vi ønskede at skabe en kommunikationsform, der skulle spare Matas for administrative ressourcer. Dette skulle frigive ressourcer til udviklingen af elevernes uddannelsesforløb. Det gjorde vi ved at omdanne størstedelen af det fysiske læringsmateriale til digitalt læringsmateriale i form af e-learning kurser og digital uddannelse, som blev tilgængeliggjort for Matas’ elever på vores platform, Learning Arena.

 

Ud over at Learning Arena anvendes til at uddanne Matas’ elever, er Learning Arena i dag en platform, som anvendes til digital uddannelse af alle Matas’ medarbejdere på kryds og tværs af afdelinger i hele koncernen. Platformen dækker alt fra interne processer som on-boarding af nye medarbejdere eller kompetenceudvikling af eksisterende ansatte. Den anvendes og til at træne medarbejdere i bl.a. salg, produktkendskab, lovgivning og arbejdsmiljø i over 250 fysiske Matas butikker landet over.

En kombination af digital og fysisk træning

Hos Matas er e-learning i dag deres primære uddannelsesværktøj, men fysisk undervisning og kursusafholdelse er stadig en vigtig faktor for koncernen. En faktor som Conzentrates Classroom modul bidrager til.

 

“Kombinationen af den digitale og fysiske læring er altafgørende. E-learning skal ikke ses som en erstatning for fysisk træning, men som et supplement. Det er sammenspillet mellem dem begge, der skaber resultater.”

– Ditte Thygesen Gullach, Arbejdsmiljø-, uddannelses- og integrationskonsulent hos Matas

 

Learning Arenas Classroom modul, som vi har implementeret hos Matas, har skabt en let og overskuelig administrativ tilgang til fysisk kursusafholdelse. Matas kan gennem Classroom i Learning Arena oprette kurser og sende invitationer ud til medarbejdere i organisationen. Derudover anvender de Classroom til at tracke registreringer og holde overblik over antallet af kursusdeltagende, samt til at afsende vigtig information, kursusmateriale og andet ud. Al den data registreres i Classroom, så Matas altid har mulighed for at gå tilbage og se, hvor langt i de fysiske kursusforløb hver enkelt medarbejder er.

 

Og selv da COVID-19 begrænsede mulighederne for at afholde fysiske kurser, stoppede det ikke Matas for fortsat at anvende Classroom. I stedet så de en mulighed i at oversætte deres planlagte fysiske møder til digitale møder i Classroom. På den måde har Matas sørget for, at relevant data om kursusafholdelsen og deltagerne stadig køres gennem systemet.

 

Et samarbejde på over 10 år

Vores samarbejde på over 10 år med Matas afspejles i den grad i Matas’ Learning Arenas udvikling gennem årene. Både hvad angår brugen af platformen på tværs af hele koncernen, men også i de features, platformen nu indeholder. For over årene har Conzentrate udviklet nye funktionaliteter og moduler, der med tiden er blevet implementeret hos Matas. I dag findes Learning Arena ikke kun til desktop, men også som en app version, hvor hele 80-90% af alle Matas’ medarbejdere logger ind. Derudover er Matas også en af de samarbejdspartnere, der benytter sig af Gamification gennem platformen. Her har vi i samarbejde har udviklet et Matas quizspil, som har fokus på produktkendskab, interne værdier og meget mere. På den måde har vi skabt en kombination af læring og spil på samme tid for medarbejderne i Matas.

 

I et samarbejde har vi i Conzentrate altid kunden i fokus, og det er Matas et klar eksempel på. I tæt samarbejde med dem, har vi i over 10 år skabt resultater, der dækker de behov, Matas har haft. Et langt samarbejde, som vi er stolte af hos Conzentrate.

Næste case

Dansk Ejendomsmæglerforening

Hvordan sørger man for, at 95% af den danske ejendomsmæglerbranche får en fælles forståelse for ’Etik & Adfærd’ inden for en relativ kort deadline?

EN LØSNING FOR JER

Vi kan også understøtte jeres behov indenfor Learning Management System og e-learning. Kontakt os og hør mere.