Obligatorisk læring med Learning Arena | Conzentrate A/S

Digital repititionstræning med Learning Arena

Har I læringsaktiviteter, som kræver repitition inden for en bestemt tidsperiode? Så er Recurrent Training muligvis noget for jeres organisation. Recurrent Training er blot ét af vores mange ekstra moduler her hos Conzentrate. Vores ekstra tilkøbsmoduler gør det muligt for jer at skabe jeres helt egen unikke platform ud fra jeres behov og læringsmål.

Hos de fleste virksomheder finder man obligatorisk læring, som medarbejderne skal gennemgå, for at kunne udføre eller håndtere bestemte arbejdsopagaver. Det kan f.eks. være læringsaktiviteter, som er valideret af statslige agenturer, eller aktiviteter som har fokus på overholdelse af ISO-standarder.

Det er vigtigt, at medarbejderne gennemgår de obligatoriske læringsaktiviteter, da disse ofte er afgørende for organisationen som helhed, eller medarbejdernes arbejdsopgaver ift. at kunne udføre et stykke arbejde baseret på den obligatoriske læring. Men hvordan sikrer man sig, at medarbejderne gennemgår den obligatoriske læring? Dét kan Recurrent Training bidrage til.

Recurrent Training som værktøj

Gennem Recurrent Training i Learning Arena kan I automatisere tunge opgaver ift. håndtering og kontrol af obligatorisk læring. Ligesom de fleste af vores tilkøbsmoduler i Learning Arena, kan I via Recurrent Training kategorisere jeres medarbejdere ud fra jobfunktion, titel, kompetencer, m.m., så de inddeles i forskellige medarbejdergrupper. Det betyder, at I selv kan vælge at tilbyde den obligatoriske læring til hele organisationen eller blot til bestemte medarbejdergrupper.

Når medarbejderne tildeles én eller flere obligatoriske læringsaktiviteter, som de skal gennemføre, bliver de underrettet før aktiviteten går i gang – under, hvis de gennemgår træningen over en tidsperioder – og efter, når de har gennemført kurset. Medarbejderne certificeres automatisk, hvis kurset bestås. Hvis en medarbejder ikke består, vil vedkommende bliver underettet om dette, og får derefter mulighed for at forsøge igen.

Recurrent Training er et modul med fokus på repititionstræning for eksisterende samt nye medarbejdere, så de har mulighed for at gentage et kursus og genopfriske deres viden ud fra den den obligatoriske træning, som altid ligger tilgængelig for jeres medarbejdere i Learning Arena.


INTERESSERET I AT HØRE MERE?

Vi tilbyder i alt 12 forskellige ekstra moduler til Learning Arena. Er du interesseret I at høre mere om vores andre moduler og Learning Arena? Så er du altid velkommen til at give os et kald eller sende os en mail, så tager vi gerne en uforpligtende snak, hvor vi kan gå i dybden med, hvad Learning Arena har at byde på – og hvilke behov I har som virksomhed.

KONTAKT OS

Sofie Bergmann Rettkowsky
Business Development Manager hos Conzentrate A/S
Telefon: +45 98 40 27 06 / Mobil: +45 31 53 94 37
Mail: sbr@conzentrate.comX