Obligatorisk læring i Learning Arena | Conzentrate A/S

Digital repititionstræning med Learning Arena

Har I læringsaktiviteter, som kræver repitition inden for en bestemt tidsperiode? Så er Recurrent Training i Learning Arena LMS muligvis noget for jeres organisation.

Hos de fleste virksomheder findes der obligatoriske læringsaktiviteter som f.eks. workshops eller kurser, som medarbejderne skal gennemgå, for at kunne udføre eller håndtere bestemte arbejdsopagaver. Det kan f.eks. være læring eller træning, som er valideret af statslige agenturer, eller aktiviteter som har fokus på overholdelse af ISO-standarder.

Da læringsaktiviteterne er obligatoriske, er det er krav, at medarbejderne gennemfører aktiviteterne, da de ofte er afgørende for organisationen som helhed, eller medarbejdernes arbejdsopgaver ift. at kunne udføre et stykke arbejde. Men hvordan sikrer man sig, at medarbejderne gennemgår den obligatoriske læring? Dét kan Recurrent Training hjælpe med.

Recurrent Training som værktøj

Gennem Recurrent Training i Learning Arena kan I automatisere tunge opgaver ift. håndtering og kontrol af obligatorisk læring. I Recurrent Training kan I kategorisere jeres medarbejdere ud fra jobfunktion, titel, kompetencer, m.m., så de inddeles i forskellige medarbejdergrupper. Det betyder, at I selv kan vælge at tilbyde den obligatoriske læring til hele organisationen eller blot til bestemte medarbejdergrupper.

Når medarbejderne tildeles én eller flere obligatoriske læringsaktiviteter, som de skal gennemføre, bliver de underrettet før aktiviteten går i gang – under, hvis de gennemgår træningen over en længere tidsperiode – og efter, når de har gennemført kurset. Medarbejderne certificeres automatisk, hvis læringsaktiviteten bestås. Hvis en medarbejder ikke består, vil vedkommende bliver underettet om dette, og får derefter mulighed for at forsøge igen.

Recurrent Training er et modul med fokus på repititionstræning for eksisterende samt nye medarbejdere. Med dette modul giver I jeres medarbejdere mulighed for at gentage et kursus og genopfriske deres viden.


INTERESSERET I AT HØRE MERE?

Vi tilbyder i alt 12 forskellige ekstra moduler til Learning Arena. Er du interesseret I at høre mere om vores andre moduler og Learning Arena? Så er du altid velkommen til at ringe til os eller sende og en e-mail, så tager vi gerne en uforpligtende snak, hvor vi kan gå i dybden med, hvad Learning Arena har at byde på – og hvilke behov I har som virksomhed.

KONTAKT OS

Sofie Bergmann Rettkowsky
Business Development Manager hos Conzentrate A/S
Telefon: +45 98 40 27 06 / Mobil: +45 31 53 94 37
Mail: sbr@conzentrate.comX