Kunsten at forankre læringen i eLæring

Når vi snakker læring og læringsstile, snakker vi både forskellige teoretiske afsæt og forskellige måder at lære på. Hvordan den enkelte lærer er forskelligt, og der er ingen måde, der er bedre eller mere rigtigt end andre.

Vi snakker altid om kursets målgruppe med vores kunder – og denne snak omhandler fakta som f.eks. jobfunktion, uddannelsesniveau, alder, sprog og nationalitet. Den enkelte kursists foretrukne læringsstil varierer fra person til person. Derfor tager vi hos Conzentrate udgangspunkt i 4MAT, der arbejder med fire forskellige læringstyper:

Type 1 ønsker at vide hvorfor, for at skabe en personlig mening og engagement.
Type 2 ønsker at vide hvad, for at skabe plads til refleksion og konceptualisering.
Type 3 ønsker at vide hvordan, for at handle og afprøve nye idéer.
Type 4 ønsker at afprøve ”hvad nu hvis”, for at søge nye muligheder ved at udforske og udfordre.

Indenfor hver type varierer det også, hvilken hjernehalvdel der dominerer mest i måden at lære på. Forenklet betyder det om det er lyd, billeder, tekst eller hands-on, der giver den primære forudsætning for læring hos kursisten.

Når vi designer et e-learningforløb hos Conzentrate, sigter vi mod, at alle fire typer får det samme ud af læringen. Det gør vi oftest ved, at vi laver følgende opbygning af de enkelte afsnit:

  • Teoretisk gennemgang
  • Et konkret eksempel der afspejler teorien
  • En øvelse om emnet

Den enkelte side opbygges desuden med speak, tekst og billeder, så vi på den måde tilgodeser både højre og venstre hjernehalvdel hos kursisterne.

Her kan du se et konkret eksempel på, hvordan vi bygger en læringsstruktur op, så læringen forankres bedst muligt hos den enkelte kursist. Eksemplet er fra vores kommakursus, hvor vi med hjælp af principperne fra 4MAT, forklarer de tre kommaregler på en overskuelig måde.