Planlæg fysisk face-to-face træning i Learning Arena

Hos Conzentrate beskæftiger vi os med digital læring i mange forskellige former, men vi ved også, at alt ikke kan klares digitalt. Hos mange virksomheder er fysisk face-to-face træning en nødvendighed, og det har vi indtænkt i vores LMS, Learning Arena.

On The Job er en af vores mange funktionaliteter i Learning Arena, som I har mulighed for at implementere på jeres egen unikke platform leveret af os. On The Job er for virksomheder, hvor fysisk face-to-face træning er en nødvendighed. Også kendt som sidemandsoplæring. Det kan f.eks. være i en organisation, der opererer med maskiner, hvor det påkræves af medarbejderne, at de oplæres i, hvordan man anvender én eller flere maskiner. I virksomheder hvor et stykke arbejde skal udføre fysisk, er On The Job et fantastisk værktæj til at planlægge fysiske læringsaktiviteter digitalt gennem Learning Arena.

Som virksomhed bestemmer I selv, om den fysiske træning skal udbydes som en læringsaktivitet for sig selv, eller om den skal kombineres med digital læring som en del af en større, overordnet læringssti – eller en Learning Path, som vi kalder det – i et Blended Learning-forløb gennem Learning Arena. En Learning Path opsættes af administratorerne på platformen, som har mulighed for at sammensætte forskellige læringsaktiviteter som f.eks. e-learningkurser, webinarer og fusisk træning samlet i ét samlet læringsforløb.

“Kombinationen af den digitale- og fysiske læring er altafgørende. E-learning skal ikke ses som en erstatning for den fysiske træning, men som et supplement. Det er sammenspillet mellem dem begge, der skaber resultater.” – Matas

Sådan fungerer On The Job

Overblik over læringsprocesser

Gennem On The Job i Learning Arena er det instruktøren, der vælger, hvad den fysiske træningsaktivitet skal bestå af, og hvordan den skal opsættes og gennemføres af medarbejderne. I Learning Arena har instruktøren altid overblik over medarbejdernes læringsprocesser. Det betyder, at hvis den fysiske face-to-face træning er en del af en overordnet læringssti i et Blended Learning-forløb, så bliver instruktøren underrettet løbende omkring medarbejdernes forløb. På den måde ved instruktøren, hvornår hver enkelte medarbejder er klar til at gennemgå den fysiske læringsaktivitet. Når træningen er gennemført og bestået, modtager medarbejderen et certifikat ud fra det udførte stykke arbejde, som instruktøren kan tildele dem.

Digitalisér fysiske læringsaktiviteter

Selvom fysisk læring og en digital læringsplatform måske lyder som noget, der ligger langt fra hinanden, mener vi dog, at det hører til på et LMS som Learning Arena, hvor vi bestræber os efter at imødekomme så mange behov som muligt som virksomheder. Derfor har vi digitaliseret måden at planlægge den fysiske træning på, så I får en optimeret og automatiseret opsætnings- og planlægningsoplevelse, når I benytter On The Job i Learning Arena.

Evaluering, Tracking & Rapportering

Opsætning af en fysisk læringsaktivitet – uanset om den står af elene eller kombineret med digital læring – sker gennem Learning Arena. En opsætning som vi har gjort nem og overskuelig, også for folk uden en IT-faglig baggrund. Når den fysiske læringsaktivitet er opsat og medarbejderne går i gang med træningen, fungerer On The Job som et kontrolark for instruktørerne. Her kan bestemte spørgsmål bl.a. besvares af medarbejderne som en del af evalueringsproces. Når disse er besvaret, kan instruktøren bestemme, om medarbejderne skal bestå eller ikke bestå udførelsen af de fysiske træningsøvelser. Instruktøren har altid mulighed for at trække data ud på, hvordan hver enkelt medarbejder har klaret sig.

On The Job er et modul, der inkluderer den fysiske face-to-face træning, selvom man ønsker, at operere på et digitalt niveau ift. interne læringsprocesser i en virksomhed. Modulet er det perfekte værktøj til virksomheder, hvor fysisk træning er en nødvendighed eller en nøgleværdi for læringsaktiviteter, uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne.


INTERESSERET I AT HØRE MERE?

Vi tilbyder i alt 12 forskellige ekstra moduler til Learning Arena. Er du interesseret I at høre mere om vores andre moduler og Learning Arena? Så er du altid velkommen til at ringe til os eller sende os en e-mail, så tager vi gerne en uforpligtende snak, hvor vi kan gå i dybden med, hvad Learning Arena har at byde på – og hvilke behov I har som virksomhed.

I kan også læse mere om Learning Arena her: Learning Arena

KONTAKT OS

Telefon +45 984027 00
Kontakt os på mail her.