Digital værdibaseret ledelse

Digital værdibaseret ledelse

–  fordi medarbejderne gerne vil være en del af virksomheden

Mange medarbejdere vil rigtig gerne være en aktiv del af deres arbejdsplads og være med til at drive dens succes fremad. Men er virksomheden klar til give plads og rum til denne tillid og inddragelse? Og hvordan motiveres medarbejderne til at tage styring og ansvar for eget engagement? Her kan du læse om, hvordan virksomhedens værdier kan rykkes fra overordnet strategi til en integreret del af medarbejdernes arbejdsgang.

Stærke værdier – stærk organisation

Værdibaseret ledelse handler om, at alle dele af organisationen arbejder efter et fælles værdisæt. Dette er i fokus for at kunne opbygge en stærk og sammenhængende virksomhed med fælles referenceramme; hvad er det for en virksomhed, vi er en del af? Hvorfor går vi på arbejde hver dag? Hvorfor har virksomheden eksistensberettigelse?

Udfordringen består dog i, hvordan HR skal få skabt en fællesskabsfølelse om de overordnede mål og ikke møde en opponeret medarbejdergruppe, der synes, at en distanceret ledelse presser tiltag ned over hovedet på dem. Du har måske selv i en arbejdsmæssig sammenhæng oplevet, at ledelsen finder på smarte, nye tiltag, som slet ikke hænger sammen med den virkelighed, som medarbejdergruppen oplever. Omvendt kan medarbejdergruppens initiativer også blive mødt med manglende interesse fra ledelsen, hvis fokus er rettet mod andre områder.

Det vigtigste i værdibaseret ledelse er at skabe en stærk kobling mellem ledelse og medarbejdere. Fælles mål for begge grupper er, at man gerne vil udvikle sig og lære nyt. Men forudsætninger, ønsker og metoder kan være forskellig. Så hvordan får man skabt det rette grundlag for værdier, udvikling og formål?

Læring som grundelement

Her i Conzentrate mener vi, at læring er et grundvilkår for udvikling. Udvikling af organisationer, udvikling af virksomheder, og ikke mindst, udvikling af mennesker. Vi er også meget bevidste om, at der er elementer af en medarbejders ansættelse, der er absolut nødvendige for, at samarbejdet bliver en succes. Dette er blandt andet; en grundig oplæring, løbende opkvalificering og udvikling, samt genopfriskning. Dette er en læring, der typisk skal skubbes/pushes ud mod medarbejderne. Læs mere om push/pull i seneste blogindlæg af John Tøring: https://wp.me/pa1Vji-jY

Vi ønsker også, at medarbejderne skal have vid mulighed for at opsøge den læring, som de mangler og ønsker at tilegne sig. I tråd med værdibaseret ledelse, er inddragelse, tillid og ansvarlighed grundlag for pull læring, hvor medarbejderne selv kan tage styring og ansvar for egen læring ved at blive inspireret og tiltrukket af de tilgængelige læringsmoduler.

For at undgå misforståelser, fejlfortolkninger og modstand fra ledelse og medarbejdere mod nye tiltag og initiativer, skal rammerne for gensidig læring og udvikling være i orden. Her er digital læring et essentielt værktøj.

Kom godt i gang

I nedenstående kan du læse om fire tiltag, der skal gøre jeres push/pull læring mere attraktiv.

Simpelt

Gør adgangen, indholdet og indgangstærsklen så simpel og lettilgængeligt som muligt. Den læring, som skal pushes ud til medarbejderne, skal være simpel og overskuelig for at læringsmodulerne ikke skal virke afskrækkende og som en stopklods. Derfor skal de læringsmoduler, der skal trække medarbejderne ind, også være nemme at komme i gang med.

Interagerende

Læringsmodulerne skal engagere og aktivere. Indlæg øvelser og tests i læringen. Sådan bliver deltageren også medansvarlig for egen læring.

Underholdende

Vi lærer bedst, når vi har det sjovt. Selvom oplæring, databeskyttelse og code of conduct er en alvorlig sag, så kan I evt. lade medarbejderteamet i bedste kollegiale ånd konkurrere med hinanden om fx produktkendskab ved hjælp af gamification.

Forstå den enkelte

En god leder er hurtig til at forstå andre. For at læringen virkelig skal blomstre i den enkelte medarbejder, skal der være plads til individuel kompetenceudvikling. Få styr på grundelementer og de taksonomiske niveauer med e-learning, og giv plads til individuel udvikling og målsætning.

Kontakt os, for at høre mere om, hvordan Conzentrate kan hjælpe jer i gang med udvikling og læring i jeres organisation: https://www.conzentrate.com/index.php/kontakt/

Skrevet af: Anne Maagaard