forstå den nye ferielov

Regelændringerne omkring den nye ferielov kommer til at påvirke os alle. Og selvom vi nok hurtigt kommer til at vænne os til den nye ordning, så oplever flere, at det er svært at forstå, hvad den nye ordning egentlig går ud på; hvorfor er det nødvendigt med disse ændringer? Hvad kommer det til at betyde for mig? Hvad går overgangsperioden ud på? I dette blogindlæg, giver jeg et kort overblik over de væsentligste elementer i den nye ordning, og giver gode råd til, hvordan I bedst klæder alle i jeres organisation på til de nye ændringer.

Siden år 1938 har alle lønmodtagere haft ret til betalt ferie, men den model, som vi har nu, har den ulempe, at der kan gå op til 16 måneder fra at ferien optjenes til, at den kan afholdes. Dette er især en udfordring for færdiguddannede og nyansatte på arbejdsmarkedet. I år 2020 overgår vi til en ny ferieordning, der gør op med optjenings- og afholdelsesmodellen. Den nye model kaldes samtidighedsferie, og gør det muligt for medarbejderne at afholde sin ferie, allerede når du har optjent den.

Hvad indebærer den nye ferieordning?

Som lønmodtager i dag optjener man 2,08 feriedage om måneden fra 1. januar til 31. december. Det giver samlet 25 feriedage om året. Den opsparede ferie kan afholdes året efter, fra d. 1. maj til d. 30. april det følgende år. Med den nye ferieordning optjener du som lønmodtager stadig 2,08 feriedage hver måned – og 25 dage på et år. De feriedage, som du optjener løbende, kan også afholdes løbende. Inden den nye ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning.

For dig der allerede er i arbejde, vil du nemlig have optjent ferie fra den gamle ordning samtidig med, at du optjener ferie med den nye ordning. I praksis betyder det, at du optjener 25 ekstra feriedage. Det er dog ikke muligt fra samfundets eller arbejdsgivernes økonomi at føre dette ud i praksis, så den ekstra ferie vil blive indefrosset.

Hvordan skal vi forholde os til den?

Den nye ferieordning træder i kraft d. 1. september 2020. Den ekstra ferie, der er optjent i perioden fra d. 1. september 2019 til 31. august 2020, vil derfor blive indefrosset. Den optjente ferie kan ikke afholdes eller udbetales, før du forlader arbejdsmarkedet. Selvom din optjente ferie indefryses, kan du dog fortsat godt afholde ferie, som du plejer. Dette skyldes, at ferien der optjenes i perioden d. 1. januar til d. 31. august 2019, kan afholdes i perioden d. 1. maj til 30. september Fremover betyder det også, at du som lønmodtager skal være opmærksom på, hvordan du afholder din ferie. Hvis du fx vil tage en lang vinterferie, men så tidligt på året endnu ikke har optjent nok feriedage til afholdelsen, skal du sikre dig hos din arbejdsgiver, at du kan tage forskud på dine feriedage. Dette kaldes forskudsferie. Forskudsferie kræver en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderen om, at medarbejderen kan afholde betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Den afholdte ferie fradrages i den ret til betalt ferie, som den ansatte efterfølgende optjener.


Interesseret I at høre mere?

Mangler I et værktøj til at få klædt alle medarbejdere godt på? Vores kursusproduktion er i fuld gang med at sammensætte et fuldendt kursus omkring den nye ferielov, som I kan tilbyde jeres ansatte.

E-learningkurset kommer til at vare 10-15 minutter og henvender sig til alle medarbejdere i en organisation. I kurset vil vi også gennemgå forskellige scenarier for forskellige typer medarbejdere på arbejdsmarkedet, og hvad ændringerne kommer til at betyde for den enkeltes situation. Er du interesseret I at høre mere? Så kontakt os med en forespørgsel eller book et uforpligtende møde.

Kontakt

Telefon +45 98402700
Kontakt os på mail her.