Conzentrate A/S | Blogserie del 4 – Conzentrates Classroom
classroom

Blogserie del 4 – Conzentrates Classroom

Vores LMS, Learning Arena, er en digital læringsplatform, som byder på mange forskellige funktionaliteter og rummer et hav af spændende læringsmuligheder. Vi har tidligere i denne blogserie introduceret jer for nogle af de læringsmetoder, vi oftest arbejder med, når vi producerer indhold til vores kunder. Tidligere har vi bl.a. skrevet om Micro Learning (Del 1), Gamification (Del 2) og E-læringskurser (Del 3). Denne gang byder vi på den helt unikke feature, vi har i vores LMS: Classroom. Her har vi inkorporeret den fysiske træning som en del af vores digitale platform. Hvordan har vi gjort det – og hvorfor? Det finder du svaret på i dette blogindlæg.

Selvom vi beskæftiger os med læring på et 100% digitalt niveau, er vi af den overbevisning, at alt ikke kan læres digitalt. Vi bruger altid eksemplet med at lære at køre bil. Du kan lære alt teorien digitalt, men dét at køre – det kræver fysisk træning. Og dét har vi haft i mente ift. Learning Arena. Vi har udviklet et modul der hedder ’Classroom’, som er til de virksomheder, der ønsker en optimal administrering af fysiske læringsaktiviteter som f.eks. kurser, møder eller konferencer, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt. For de fleste håndteres planlægningen af disse manuelt. Vores modul har til formål at optimere og automatisere måde denne planlægning administreres på, for at frigive tid og ressourcer, som i kan bruges andetsteds.

Hvad kan Classroom i Learning Arena?

At afholde et fysisk kursus, en workshop eller en konference; det kan være et logistisk puslespil, fordi planlægningen kan være overvældende, uoverskuelig og omfattende. Man skal være forberedt på diverse ændringer, der kan opstå undervejs i processen. Det kræver sit at planlægge, administrere og afholde fysiske arrangementer, og hos de fleste håndteres dette i det klassiske excel-ark, som vi kender det bedst. Dét har vi ændret på med Classroom i Learning Arena. Her får du en automatiseret og optimeret værktøj, der hjælper dig med at håndtere planlægningen og afviklingen af fysiske kurser.

Hvad er jeres behov?

Er fysisk træning et behov I jeres organisation? Er det noget, I har i pipeline at inEr fysisk træning et behov i jeres organisation? Eller er det noget, I har i pipeline at indføre? Så er Classroom noget for jer. Modulet er til virksomheder, hvor fysisk træning er en vigtig faktor i den overordnede læringsstrategi. Det kan stå alene som fysisk kursusafholdelse, eller det kan kombineres med digital læring som en del af et overordnet blended learning-forløb. Classroom er et tilkøbsmodul i Learning Arena, fordi vi tager højde for, at det ikke er alle virksomheder, der har behov for både fysisk træning og digital læring.

Uddan interne- og eksterne parter

Uanset om I skal træne medarbejdere internt, eller om I skal afholde en workshop, konference eller et kursus for jeres eksterne samarbejdspartnere, så kan Classroom klare opgaven.

Gennem Classroom kan I tilbyde jeres medarbejdere eller samarbejdspartnere adgang til et kursuskatalog, hvor I definerer udbuddet af jeres fysiske arrangementer, som I tilbyder. Brugerne har mulighed for at gennemgå kursuskataloget gennem Learning Arena og se, hvilke fysiske læringsaktiviteter, der er udbudt til dem. Kursuskataloget viser enhver detalje omkring de fysiske arrangementer, såsom som navn på speakere, dato, tid, sted eller andre parametre, som I vurderer, er relevante. I har også mulighed for at udbyde bestemte arrangementer til specifikke grupper, eller vælge at tilbyde et eller flere arrangementer til hele organisation, alt afhængig af om det har relevans for alle eller ej.

Digital planlægning, fysisk afholdelse

Classroom gør det muligt at administrere det, vi kender som traditionelle klasseværelsesaktiviteter direkte gennem Learning Arena – digitalt. Modulet er udvikler for at skabe en digital løsning til at planlægge og administrere fysiske kurser, og dermed undgå den store mængde af manuelle opgaver, der kan være ressourcekrævende.

Funktionaliteter

Vi har indtænkt alle de funktioner, der skal til, for at skabe den mest optimale administrator- og brugeroplevelse ved oprettelse og afholdelse af fysiske læringsaktiviteter. Indstillinger som dato, tid, sprog og instruktører kan definere, såvel som kursusmateriale kan uploades og vedlægges.

Når en bruger tilmelder sig et kursus, er det muligt at stille spørgsmål eller tilføje noter ved tilmeldingen. Det kan f.eks. omhandle madpræferencer, hvis der serveres mad til arrangementet. Det kan være spørgsmål vedrørende hotelreservationer, transport booking eller andet der kan være relevant for de tilmeldte, at vide mere om. Administratorerne har mulighed for at sørge for, at brugernes behov og præferencer imødekommes med denne funktion.

Task-flow

Ved større, administrative set-ups og begivenheder, er det muligt at opsætte et task-flow til at strukturere forberedelser og afholdelse af fysiske kurser. Dette kan omhandle booking af mødelokaler, hvor et event skal finde sted, eller bestilling af catering, printning af materiale, der skal anvendes til arrangementet – og meget, meget mere.

Task-flowet bidrager til at skabe et overskueligt flow i en proces, hvor der ikke er plads til at glemme noget. Det gør det nemt for administratorer at vide, hvilke ting, man skal have styr på løbende i processen. Task-flowet fungerer som en form for tjekliste, der sikrer, at alt er planlagt og tilrettelagt inden deadline.

Automatisk til- og framelding

Brugerne kan nemt tilmelde sig et fysisk arrangement direkte gennem Learning Arena, og i tilfælde af afbud, kan dette også håndteres af brugerne selv. Tilmeldinger og afbud registreres automatisk i Classroom, og administratorer undgår at skulle tilføje eller fjerne brugere fra deltagerlisten manuelt. Classroom registrerer automatisk tilmeldinger og afbud, og tilpasser deltagerliste ud fra disse.

Er Classroom for alle?

Som vi indledende nævnte, er Classroom et modul for virksomheder, der har et behov for fysisk træning- og kursusafholdelse. Selvom vi er førende rådgivere og udbydere inden for digital læring og Learning Management Systemer, så tror vi på, at fysisk træning også er et reelt behov hos mange virksomheder. Om det er for alle? Det kan vi ikke svare på. Men vi ser ofte hos vores kunder, at både digital læring og fysisk træning anvendes kombineret. Matas, som har været kunde hos os i snart 15 år, beskriver det på bedste vis:

”Kombinationen af den digitale og fysiske læring er altafgørende.

E-learning skal ikke ses som en erstatning for den fysiske træning, men som et supplement.

Det er sammenspillet mellem dem begge, der skaber resultater.”

– Matas


KONTAKT OS

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne med vores læringsmetoder her hos Conzentrate? Kontakt os og book et uforpligtende møde, hvor vi går i dybden med jeres behov og hvordan vores LMS, Learning Arena, fungerer.


Telefon +45 98 40 27 00
Kontakt os på mail her.