Classroom i Learning Arena - LMS | Conzentrate A/S
classroom

Blogserie del 4 – Conzentrates Classroom

Vores LMS, Learning Arena, er en digital læringsplatform som byder på et hav af forskellige læringsformer. I denne blogserie tager vi jer igennem de læringsformer, som vi arbejder med her hos Conzentrate. Vi giver jer indsigt i, hvordan de hver især kan skabe værdi i forskellige sammenhænge alt afhængig af jeres behov og læringsmål. Gennem Learning Arena kan I selv sammensætte forskellige læringsmetoder, så I kan skabe varierende læring der gavner jeres formål. Tidligere i denne blogserie har vi skrevet om Micro Learning (Del 1), Gamification (Del 2) og E-læringskurser (Del 3). Dette blogindlæg er det fjerde ud af fem, og her vil vi præsentere jer for vores Classroom-modul, og hvordan vi har inkoorporeret idéen om den fysiske træning som en del af vores digitale platform.

Her hos Conzentrate siger vi altid: “Man kan rigtig meget med digital læring, men der er situationer, hvor fysisk læring er en nødvendighed.”.
Derfor har vi haft dette i mente ift. Learning Arena. Vi har udviklet et modul kaldet ‘Classroom’, som er til virksomheder, der ønsker en optimal administrering af fysiske læringsaktiviteter som f.eks. kurser med fysisk fremmøde, møder, konferencer, osv. For de fleste håndteres planlægning af disse manuelt. Classroom i Learning Arena har til formål at optimere og automatisere måden, denne planlægning administreres på, og dét vil vi præsentere jer for i dette blogindlæg.

Hvad kan Classroom i Learning Arena?

Det kan være et logistisk puslespil at afholde et fysisk kursus, fordi planlægningen i sig selv kan være omfattende. Derudover skal man være forberedt på diverse ændringer, afbud og andet, som ofte sker undervejs i processen. Det kræver sit at planlægge, administrere og afholde et fysisk kursus, og hos de fleste håndteres dette i det klassiske excel-ark, som vi kender det bedst. Dét har vi ændret på, og med vores Classroom-modul får du en mere automatiseret og en optimeret måde at håndtere planlægning og afvikling af fysiske kurser på.

Hvad er jeres behov?

Er fysisk træning et behov I jeres organisation? Er det noget, I har i pipeline at indføre som en del af jeres læringsproces? Så er Classroom-modulet for jer. Modulet er for virksomheder, hvor fysisk træning er en vigtig faktor i den overordnede læringsstrategi. Det kan både stå alene som fysisk kursusafholdelse, eller det kan planlægges i forbindelse med et blended learning-forløb i forlængelse af digital læring. Derfor er modulet et tilkøbsmodul til Learning Arena for de virksomheder, hvor behovet for dette er aktuelt.

Uddan interne- og eksterne parter

Uanset om I skal træne medarbejdere internt, eller om I skal afholde et event eller et kursus for jeres eksterne samarbejdspartnere – eller noget helt tredje – så kan Classroom i Learning Arena anvendes til at klare opgaven.

Gennem Classroom kan I som virksomhed tilbyde jeres medarbejdere, partnere, osv., adgang til et kursuskatalog, hvor I definerer udbuddet af fysiske kurser, som I tilbyder til jeres brugere. Brugerne har dermed mulighed for at gennemgå kursuskataloget og deltage i de fysiske læringsaktiviteter, der er udbudt til dem. Kursuskataloget viser enhver detalje af de fysiske kurser, og kan udbydes til en specifik gruppe eller tilbydes til en hel organisation, alt afhængig af hvem det er relevant for.

Digital planlægning, fysisk afholdelse

Vores Classroom gør det muligt for virksomheder at administrere det, vi kender som traditionelle klasseværelsesaktiviteter gennem Learning Arena. Modulet er udviklet for at skabe en automatiseret tilgang til planlægning og administrering af fysiske kurser, som ofte foregår manuelt og kan være ressourcekrævende.

Funktionaliteter

I Classroom har vi indtænkt alle de funktioner, der skal ti, for at skabe den mest optimale administrator- og brugeroplevelse ved oprettelse og afholdelse af fysiske læringsaktiviteter. Indstillinger som dato, tid, sprog og instruktører kan defineres ved oprettelse af et kursus, såvel som kursusmateriale kan uploades og vedhæftes et pågældende kursus.

Når en bruger tilmelder sig et kursus, er det muligt for vedkommende at stille spørgsmål og/eller tilføje noter ved tilmelding. Det kan bl.a. omhandle madpræferencer ift. catering, hotelreservationer, transportbooking eller andet. På den måde har administratorerne mulighed for at sørge for, at brugernes behov og præferencer bliver imødekommet.

Task-flow

Ved større, administrative set-ups og begivenheder, som skal afholdes, er det muligt at opsætte et task-flow til at strukturere forberedelser og afholdelse af fysiske kurser. Dette kan bl.a. omhandle booking af de mødelokaler, hvor et event skal finde sted, bestilling af snacks, mad- og drikkevarer, printning af læringsmateriale, m.m. Task-flowet bidrager til at skabe et overskueligt flow i en process, hvor der ikke er plads til at glemme noget. Det gør det nemt for dig som administrator at vide, hvilke ting du skal have styr på løbende i processen. Task-flowet fungerer som en form for tjekliste, så du sikrer dig, at alt er planlagt og tilrettelagt indenfor deadline.

Automatisk til- og framelding

Slutbrugerne kan nemt og simpelt tilmelde sig et kursus, og i tilfælde af afbestilling, kan dette også håndteres af brugerne selv gennem Classroom. Tilmeldinger og afbud registreres automatisk i Classroom, og du undgår som administrator, at skulle tilføje eller fjerne brugere fra deltagerlisten manuelt. Classroom registrerer automatisk, at en bruger har til- eller afmeldt et kursus, og tilpasser derfra deltagerlisten efter dette.

Er Classroom for alle?

Som indledende nævnt i dette blogindlæg, er Classroom-modulet til de virksomheder, som har behov for fysisk træning- og kursusafholdelse. Og selvom vi er en virksomhed, som operer digitalt med e-learning og vores LMS, Learning Arena, så tror vi på, at fysisk læring også er et reelt behov hos de fleste virksomheder. Om det er for alle? Det kan vi ikke svare på. Men vi ser oftest hos vores kunder, at både digital læring og fysisk træning anvendes som en del af deres overordnede læringsstrategi. Matas, som har været kunde hos os i over 13 år, beskriver det på bedste vis:

“Kombinationen af den digitale og fysiske læring er altafgørende.
Det er sammenspillet mellem dem begge, der skaber resultater.”

– Ditte Thygesen Gullach, Arbejdsmiljø-, uddannelses- og integrationskonsulent hos Matas (Case)


KONTAKT OS

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne med vores læringsmetoder her hos Conzentrate? Kontakt os og book et uforpligtende møde, hvor vi går i dybden med jeres behov og hvordan vores LMS, Learning Arena, fungerer.

Sofie Bergmann Rettkowsky
Business Development Manager hos Conzentrate A/S
Telefon: +45 98 40 27 06 / Mobil: +45 31 53 94 37
Mail: sbr@conzentrate.comX