Blended Learning Forløb: Værdifuld læring - Conzentate A/S
blended learning conzentrate

Blogserie del 5 – Blended Learning

Tidligere i denne blogserie har vi skrevet om Micro Learning (Del 1), Gamification (Del 2), E-læringskurser (Del 3) og Conzentrates Classroom (Del 4). Vi har taget jer igennem nogle af de typiske læringsmetoder, som vi anvender her i Conzentrate, når vi producerer læringsindhold for vores kunder og deres virksomheder. Læringsmetoder som kan skabe værdi på hver sin måde alt afhængigt af, hvilke behov I som virksomhed har.

Dette indlæg er det femte og sidste indlæg i denne blogserie. Vi har indtil nu gennemgået forskellige former for digital læring, såvel som vi har gennemgået den fysiske træning. Derfor mening for os at runde af med det vi kender som Blended Learning. Måske har du hørt om det før? Måske er det helt nyt for dig? Uanset om du kender til det på forhånd eller ej, garanterer vi dig, at dette blogindlæg vil give dig en ny og dybdegående indsigt i, hvad Blended Learning er, hvorfor det er foretrukket hos de fleste virksomheder, og hvordan det skaber effektive læringsprocesser hos medarbejderne.

Hvad er Blended Learning?

Blended Learning er en kombination af digital- og fysisk læring. Kombinationen af disse udgør det vi kalder et Blended Learning forløb, som har til formål at give brugerne viden, forståelse og evner til i praksis at anvede der, der bliver gennemgået i forløbet. I nogle tilfælde fungerer digital læring rigtig godt alene, og i andre situationer er det fysisk træning, der skal til for at formidle et budskab på bedste vis. Begge dele er fagligt værdifulde. Derfor er sammensætningen af disse en enormt anerkendt og effektiv måde at lære på. Hvorfor? Fordi du med Blended Learning får det bedste fra begge verdener.

Hvordan foregår forløbet?

Vi har udarbejdet en måde, hvorpå vi sikrer, at vores kunder får det bedste og mest optimale Blended Learning forløb. Et forløb som skal være overskueligt for både undervisere/facilitatorer såvel som for medarbejdere, partnere eller andre brugere, som skal gennemgå et Blended Learning forløb. Nedenfor kan du se, hvordan et Blended Learning forløb foregår, og hvilke læringssteps afsender og modtager skal igennem fra start til slut i processen.

blended learning forløb

Scenarie

Lad os skabe scenariet for dig. Jens er HR-chef for en forlystelsespark i Danmark, som kun holder åbent i sommerperioden. Erhvervet er sæsonpræget, og derfor er der hvert år et udskift af medarbejdere. Disse medarbejdere er typisk studerende, der har sommerferie, som har taget jobbet over sommeren. Deres arbejdsopgaver går ud på at styre forlystelserne. Inden sæsonen starter, ansætter Jens flere hundrede nye medarbejdere, som skal on-boardes i forskellige jobfunktioner. Jobfunktionerne kan være alt fra at sælge billetter i billetlugen ved indgangen, servere mad og betjene kunder i cafeteriet, give rundvisninger i parken, styre forlystelserne i parken – eller noget helt femte.

I dette tilfælde skal Jens lære en gruppe af de nye medarbejdere, hvordan man styrer forlystelserne i parken. Det er vigtigt, at de lærer forlystelserne godt og grundigt at kende, så de kan dække vagter for hinanden. Der er mange forlystelser i parken, som medarbejderne skal lære at betjene. Jens konkluderer, at det vil tage for lang tid at gennemgå hver forlystelse med hver enkelt medarbejder i parken, og han beslutter derfor, at medarbejderne skal have noget forudsætningslære inden de skal ud og have fysisk face-to-face oplæring.

Forløbet sættes i gang

Et Blended Learning forløb igangsættes, og som den første del af forløbet, modtager de nye medarbejdere en introduktionsmail, som byder dem velkommen i forlystelsesparken og oplyser dem om det on-boardingforløb, de skal gennemgå før jobopstart. De nye medarbejdere ved nu, at de skal igennem et læringsforløb, og det første step i forløbet er et webinar, hvor de hver især kan hilse på hinanden efterfulgt af en introduktion til forløbet og indledende læring. Da webinaret afsluttes, har medarbejderne i deres velkomstmail modtaget et login, hvorfra de kan logge ind på Conzentrates læringsplatform, Learning Arena, som er tilgængelig for alle medarbejdere i forlystelsesparken. På læringsplatformen er der offentliggjort 2 e-læringskurser. De ene kursus omhandler ’Service’ og dét at skabe en god oplevelse for parkens besøgende. Det andet kursus handler om de forskellige forlystelser. Begge kurser er obligatoriske og skal bestås for, at de nye medarbejdere kan komme videre i forløbet.

Det sidste step

Da alle medarbejderne har gennemgået og bestået kurserne, er de nu klar til det næste step i forløbet. Det næste step er traditionel, fysisk klasseværelsesundervisning, hvor Jens og 2 andre medarbejdere er instruktører. En hel dag afsættes til dette forløb. Her får de nye medarbejdere ny viden tildelt, og har mulighed for at stille spørgsmål. Derefter er det tid til at logge ind på platformen igen, for at gennemgå endnu et obligatorisk e-læringskursus, hvor de nye medarbejdere igen skal teste og bevise deres viden, færdigheder og kompetencer. Alle medarbejdere består kurset, og nu igangsættes det endelige step; Fysisk face-to-face sidemandsoplæring.

Til sidemandsoplæringen bliver de nye medarbejdere delt op i 2 hold á 5 personer, og de 2 instruktører tager hver især ét hold med sig rundt i parken for at oplære dem i forlystelserne. Denne del af forløbet foregår over 2 dage, så hvert hold når at komme grundigt igennem de relevante forlystelser, indtil de til sidst har forstået forlystelserne, lært at håndtere dem, og er klar til at anvende det i praksis. De nye medarbejdere har nu færdiggjort hele læringsforløbet, og bliver derfor certificeret og er dermed klar til jobopstart.

Hvornår giver Blended Learning mening?

Scenariet, som vi har givet dig, er et tydeligt eksempel på, hvordan Blended Learning fungerer, når der er tale om en arbejdsfunktion, hvor arbejder primært er fysisk. Men det betyder ikke, at Blended Learning ikke giver mening at anvende i andre sammenhænge. Selvom du kommer fra en arbejdsplads, hvor dit arbejde hovedsageligt foregår foran en computer, kan Blended Learning sagtens give mening. Det kan f.eks. være, at du arbejder med IT-styresystemer; Her kan det sagtens give mening af kombinere digital- og fysisk læring, hvor du både får mulighed for at gennemgå et e-læringskursus omkring grundreglerne, med derefter skal have sidemandsoplæring ift. at navigere i systemet. Vi gør det selv her hos Conzentrate, når vi får nye kunder. Først afholder vi enten digitale eller fysiske møder med vores kunder, og efterfølgende arrangerer vi en fysisk workshop, som fungerer som den traditionelle klasseværelsesundervisning. Her får deltagerne mulighed for at stille spørgsmål og gennemgå læringsplatformen hands-on.

Blended Learning giver mening i de fleste sammenhænge, og det kan ses i vores udtalelser fra nogle af vores kunder, særligt Matas og Sol & Strand, som vi tidligere har udarbejdet kundecases med. De fortæller netop om, hvordan de anvender Conzentrates Learning Arena til både digital- og fysisk træning af medarbejdere.


Kombinationen af den digitale og fysiske træning er altafgørende. E-learning skal ikke ses som en erstatning for den fysiske træning, men som et vigtigt supplement. Det er sammenspillet mellem dem begge, som skaber resultater.

– Ditte Thygesen Gullach, Arbejdsmiljø-, Uddannelses- og Integrationskonsulent hos Matas.


At kunne omsætte noget digitalt til en praktisk kompetence kan være udfordrende. Men digital læring er et fantastisk supplement til den fysiske oplæring. Og det er med til at skabe den mest effektive og optimale læringsproces for os.

– Rikke-Louise Klarskov, HR-chef hos Sol & Strand.


Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Blended Learning i vorea andet blogindlæg ‘Styrk Organisationen med Blended Learning‘. Hvis du endnu ikke har læst vores tidligere blogindlæg fra denne blogserie – eller er interesseret i at genlæse dem – så kan du finde blogindlæggende om Micro Learning, Gamification, E-læringskurser og Conzentrates Classroom-modul lige her:

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne med vores læringsmetoder her hos Conzentrate? Kontakt os og book et uforpligtende møde, hvor vi går i dybden med jeres behov og hvordan vores LMS, Learning Arena, fungerer.

Sofie Bergmann Rettkowsky
Business Development Manager hos Conzentrate A/S
Telefon: +45 98 40 27 06 / Mobil: +45 31 53 94 37
Mail: sbr@conzentrate.comX