Conzentrate A/S | Arbejdsmiljøsikkerhed – Indholdsproduktion

Aalborg Forsyning

Sådan anvender Aalborg Forsyning digital læring til at skabe et sikkert arbejdsmiljø

Læring med fokus på arbejdsmiljøsikkerhed

I 2019 begyndte Aalborg Forsyning at tænke i nye baner ift. deres læringsmateriale, som de ønskede at opdatere, så det matchede organisationen fuldt ud. Særligt var digital læring attraktivt for Aalborg Forsyning, og med dette i mente sendte de udbud på opgaven til forskellige leverandører. Udbuddet vandt vi hos Conzentrate, da både kvalitet og pris hang sammen.

 

”Vi ønskede at skabe nyt læringsmateriale med mere specifik kommunikation, og med muligheden for at ændre i indholdet.”

– Allan Jeppesen, IT-projektleder hos Aalborg Forsyning

 

SAFE-kurserne hos Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning har både interne medarbejdere og en del eksterne medarbejdere. Med miljø og arbejdsmiljø som topprioritet på arbejdspladsen har Aalborg Forsyning et ønske om at skabe sikkerhedskurser til alle interne og eksterne medarbejdere. Det er et krav, at alle interne og eksterne medarbejdere gennemfører disse kurser for at få lov til at arbejde eller for forsyningen.

 

”Vi er seriøse omkring vores sikkerhed. Det har været en vigtig prioritet for os, at det kun er de medarbejdere, der har gennemført kurset, som får adgang til arbejdspladsen.”

– Allan Jeppesen, IT-projektleder hos Aalborg Forsyning

 

I samarbejde med Aalborg Forsyning har vi i Conzentrate udviklet et helt nyt koncept og produceret sikkerhedskurserne SAFE. SAFE-kurserne består af oplysende animationer, der klart og tydeligt kommunikerer relevante informationer til medarbejderne ud fra deres arbejdsfunktion og arbejdsområde. Vi har udviklet SAFE-kurserne ud fra de behov og krav, som Aalborg Forsyning har ift. at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø.

 

Midt i sommerferieperioden, den 1. juli 2021, blev kurserne sat i drift, og invitationer til kurserne blev sendt ud til omkring 500 interne medarbejdere. Efter blot 2 måneder kunne Aalborg Forsyning oplyse, at hele 93% af de interne medarbejdere havde gennemført kurserne, og dermed fået øget bevidstheden omkring arbejdsmiljøsikkerhed.

Læringsmateriale der følger lovgivningen

Aalborg Forsyning har store krav til læringsindholdet. Blandt andet at kurserne skal være effektive og overskuelige at gennemføre for medarbejderne og samtidig være på et fagligt højt niveau. Dét kan vi med sikkerhed sige, at vi levede op til.

 

“Alle vores medarbejdere har gennemført kurserne, og vi er meget glade for, at vi nu har højnet vores viden om sikkerhed på vores arbejdsplads.” – Frank Folden Jensen, Arbejdsmiljørepræsentant i Aalborg Forsyning

 

Hos Conzentrate er vi vant til at arbejde med virksomheder og organisationer, hvor lovgivningen kan have stor indflydelse på, hvilke krav der stilles til bl.a. uddannelsesindhold. Det var derfor en spændende udfordring for os, da Aalborg Forsyning gjorde os opmærksomme på, at det læringsmateriale vi leverede, skulle imødekomme lovkravet om webtilgængelighed.

 

De kurser, vi har leveret til Aalborg Forsyning, er 100% brugervenlige for eksempelvis syns- og hørehæmmede og lever op til kravet om webtilgængelighed. Udover kravet om webtilgængelighed har Aalborg Forsyning behov for at kunne levere kurserne på 5 forskellige sprog. Specielt hos eksterne medarbejdere i Aalborg Forsyning er diversiteten stor og med et behov for at tilbyde læringsmateriale til alle medarbejdere, er det nødvendigt for forsyningen at levere forskellige sprogversioner af læringsindholdet.

 

Conzentrate samarbejder med flere forskellige internationale virksomheder, der opererer på det globale marked. Vi er derfor vant til at levere læringsindhold med flere forskellige sprogversioner. I dag har vi leveret SAFE-kurserne til Aalborg Forsyning på dansk, engelsk, tysk, polsk og russisk.

 

”For os er det vigtigt, at vores materialer om sikkerhed er af høj kvalitet, inden vi præsenterer dem for vores medarbejdere og samarbejdspartnere”  – Frank Folden Jensen, Arbejdsmiljørepræsentant hos Aalborg Forsyning

 

Hos Conzentrate er vi glade for at kunne bidrage med læringsmateriale, der er med til at sikre et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejderne i Aalborg Forsyning.

Næste case

Myrup & Nyhauge

Digitalisering i beskæftigelsesbranchen med digital læring fra MYRUP & NYHAUGE

EN LØSNING FOR JER

Vi kan også understøtte jeres behov indenfor Learning Management System og e-learning. Kontakt os og hør mere.