Conzentrate A/S | Aalborg Forsyning – G4S

Aalborg Forsyning

Sådan blev Learning Arena til Aalborg Forsynings adgangskort for flere hundrede medarbejdere

Arbejdsmiljøsikkerheden i top

Hos Aalborg Forsyning er sikkerhed en topprioritet for hele organisationen, og med kravet om 0 ulykker som en højrisiko-virksomhed er der særligt fokus på, at alle medarbejderne er indforstået med betingelserne for at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø.

 

Derfor har Aalborg Forsyning sat et klart krav om, at alle som arbejder i eller for forsyningen, skal gennemgå forsyningens digitale kurser om miljø og arbejdsmiljø. Disse kurser er leveret af os hos Conzentrate gennem vores Learning Management System, Learning Arena. Men hvordan sikrer man sig, at medarbejderne – interne som eksterne – gennemgår de kurser, de skal, før de får adgang til arbejdspladsen? For Aalborg Forsyning var dette én af deres problemstillinger. En problemstilling som vi hos Conzentrate kunne løse for dem.

 

Learning Arena som adgangskort

Aalborg Forsynings adgangskontrolsystem, Symmetry, leveres af G4S. Tidligere blev ansatte og eksterne parter manuelt oprettet i adgangskontrolsystemet, når de skulle have adgang til forsyningens bygninger eller tilladelse til at arbejde ude på eksterne lokationer. Når medarbejdernes adgang skulle forlænges eller opdateres, krævede dette også manuel håndtering fra forsyningens side. Det var svært at opretholde et overblik over, hvem der havde adgang til bygningen og hvem, der skulle have opdateret deres adgangskort.

 

I samarbejde med Aalborg Forsyning har vi skabt en løsning, hvor Learning Arena arbejder sammen med G4S Symmetry omkring udstedelse af adgangskort. Det betyder, at hver gang en medarbejder gennemgår et af Aalborg Forsynings obligatoriske e-learningkurser om arbejdsmiljøsikkerhed, oprettes vedkommende automatisk i G4S Symmetry med en profil, der matcher det eller de kurser, som er gennemgået På den måde sikrer Learning Arena, at de kompetencer en medarbejder eller ekstern besøgende tilegner sig via den digitale læring, har en direkte sammenhæng med de dele af lokationen, hvortil adgangskortet er gyldigt.

”Hos G4S er vi glade for det samarbejde, vi har med både Aalborg Forsyning og Conzentrate. Vi har i samarbejdet fået lavet en rigtig god og let løsning, hvor vi hjælper Aalborg Forsyning med at have styr på alle deres medarbejdere og gæster.”

– Casper Nielsen, Installations Leder hos G4s

 

Alle medarbejdere i Aalborg Forsyning oprettes automatisk i Learning Arena via forsyningens medarbejdersystem. Denne automatiske overførsel af medarbejdernes data, giver dem let adgang til Learning Arena. Eksterne bliver oprettet af en kontaktperson hos Aalborg Forsyning, og får efterfølgende tilsendt et link til SAFE-kurset.

 

Både interne og eksterne påmindes automatisk, når det er tid til at opdatere deres kompetencer for at forny sit adgangskort. Learning Arena understøtter dermed en smidig oprettelsesproces, samt automatiserede påmindelserne til brugerne, så det i sidste ende kræver minimal daglig drift for Aalborg Forsyning.

 

”Vi er seriøse omkring vores sikkerhed. Det har været en vigtig prioritet for os, at det kun er de medarbejdere, der har gennemført kurset, som får adgang til arbejdspladsen.”

– Allan Jeppesen, IT-projektleder hos Aalborg Forsyning

 

Learning Arena tilbyder med sin opbygning en meget fleksibel tilgang til at udvikle kundetilpassede udvidelser, og vi derfor meget stolte af at have været med til at drive en betydelig digital transformation sammen med Aalborg Forsyning.

Næste case

Aalborg Forsyning – Del 2

Hvordan følger man arbejdsmiljøsikkerheden til dørs, og sikrer sig, at alle medarbejdere forstår at skabe en sikker arbejdsplads?

EN LØSNING FOR JER

Vi kan også understøtte jeres behov indenfor Learning Management System og e-learning. Kontakt os og hør mere.